Pasieka

Bakalie.com

Pasieka

Pasieka to miejsce stworzone przez pszczelarza, w którym znajdują się pszczele domy – ule.  W skład pasieki wchodzą również wszelkie budowle oraz urządzenia, niezbędne do wykonywania pracy przy ulach. O pasiekach pisano i mówiono już w średniowieczu. Najpierw były barcie, które ewoluowały do pasiek nadziemnych, ponieważ w tym czasie myślano, że pnie ustawione na drzewach będą jedyną poprawną formą mieszkania dla życia pszczół. Ule ustawiane na drewnie, nazwano stołami, natomiast sam ul, nazwano stawką. Z czasem miejsce pasieczne stało się naziemne i lokalizowane było w bardzo cichym rejonie, blisko wody. Czasem także tworzono płoty odgradzające, zapewniające pszczołom optymalne warunki życia. Pasieka, czyli tak zwany pszczelnik, była owalna  bądź czworokątna, świetnie zabezpieczona przed złodziejami, drapieżnikami i zmianami pogody. Ule zajmowały miejsce najczęściej pod stworzoną wcześniej zabudową, dachem lub wiatą. Współczesne ule składają się na szereg małych domków ustawionych blisko siebie, odpowiednio odgrodzonych i zabezpieczonych. Najważniejszym, a wręcz niezbędnym elementem do poprawnego funkcjonowania i użytkowania pszczelich produktów, jest niewątpliwie  higiena. Pszczele rodziny należy chronić przed wszelkiego rodzaju bakteriami, czy chorobami zagrażającymi życiu, dlatego trzeba dbać i przestrzegać zasad odpowiedniego utrzymywania porządku i czystości.

Do najbardziej znanych zasad panujących w pasiekach należą:

1.    Zachowanie higieny w ulu i gnieździe

2.    Czystość  i odpowiednie ustawienie pszczelich domów

3.    Odpowiednie odżywianie pszczół

4.    Dostarczanie dokładnych ilości wody

5.    Odkażanie ula, sprzętu, pasieki i plastrów, oraz systematyczne sprzątanie.

Latem miejsce zamieszkania pszczół jest szczególnie narażone na łapanie wszelkich bakterii, choroby rozwijają się w błyskawicznym tempie, dlatego też trzeba bardzo chronić pasiekę i obserwować ją, w celu wyeliminowania ewentualnych chorych pszczół. Dobrym sposobem na ład w pasiece, jest wybetonowanie terenu wokół uli, oraz ustawienie ich w odpowiednich odstępach. Wszystkie zauważone chore pszczoły oznacza się i jeżeli jest to możliwe izoluje od pozostałych, zaś próbki wytworów pszczelich wysyła do laboratorium. Ul powinien mieć zapewniony odpowiedni przepływ powietrza, ale także musi być uszczelniony, by nie dostała się do niego wilgoć i szkodniki. Pszczele gniazdo zarówno w okresie wiosennym jak i jesiennym, należy bardzo dokładnie oczyszczać, ale również stopniowo ogrzewać, ponieważ temperatura jest zmienna. Generalnie, wejście do ula powinno mieć odpowiednie wielkości dostosowane  do danej pory roku. Zimą, w ulu  powinny zostawać tylko najsilniejsze rodziny, należy wtedy też zapewnić im odpowiednie ilości pokarmu, ale również dodać młode matki, pochodzące z bardzo zdrowych rodzin, by nie przekazywały potomstwu następstw chorób.Po okresie zimowym, kiedy to zaobserwowana zostanie biegunka, pszczoły natychmiast muszą zmienić swoje miejsce zamieszkania, a wnętrze zainfekowanego ula zostaje wyszorowane 4% roztworem formaliny. Główną przyczyną  występowania wyżej wymienionej przypadłości są czarne, stare już plastry, dlatego też koniecznie trzeba je przerobić wytapiając na wosk. Bardzo ważnym elementem higieny zimowej jest fakt, iż pokarm zapewniany na zimę nie powinien być miodem spadziowym, zawierającym pokłady błonnika, który niestety może wywoływać biegunkę. Odpowiednim pokarmem jest miód nektarowy bądź czysty cukier. Kolejnym elementem utrzymania odpowiedniej czystości ula jest dostarczanie świeżej wody, zapobiegającej tym samym, zanieczyszczeniom, które wnoszą pszczoły.

By prawidłowo rozwijała się higiena, pszczelarz powinien używać odpowiedniej odzieży i czystych narzędzi, odkażanych spirytusem. Ubranie przypomina jasny kostium astronauty, który bardzo łatwo wyczyścić. Jednak przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy nad pszczołami i ich dokładnymi oględzinami, należy umyć ręce. Przestrzegając higieny przy pracy z pszczołami stosuję się dwa sposoby odkażania. Pierwszym z nich jest odkażanie zapobiegawcze - należy dokładnie odkazić ule, odzież, narzędzia, ramki i inne elementy związane z pasieką. Drugim zaś sposobem odkażania jest odkażanie wyniszczające, polegające na opaleniu całego wnętrza ula, umycia go wrzątkiem, lizolem oraz na koniec zastosowanie kwasu octowego. Bardzo dokładne odkażanie uli następuje tylko w przypadku, kiedy wystąpi kiślica i zgnilica złośliwa, wtedy niektóre ule dotknięte chorobami należy tylko i wyłącznie spalić. W celu oględzin bardzo złośliwych pszczelich rodzin używa się kwasu karbolowego, inaczej zwanego fenolem, który działa uśmierzająco na rodziny pszczele, świetnie nadaje się także do odkażenia rąk i sprzętu metalowego, jednak jedynie drobnego.


 Autor: Redakcja Bakalie.com