Fairtrade

Fair trade to nie nazwa kawy lecz określenie odnoszące się bezpośrednio do sposobu handlu. Inna nazwa to Sprawiedliwy Handel - według swoich założeń weryfikuje etapy produkcji danego surowca oraz sposobu jego sprzedaży. Faitrade International działa na zasadach stowarzyszenia non profit. W chwili obecnej zrzesza ponad 20 organizacji krajowych. Każde z państw członkowskich może wydawać licencję zezwalającą na używanie znaku na konkretnych produktach. Ich działalność opiera się również na wspieraniu rozwoju nowych produktów oraz sposobem ich rozprowadzania. Kawa Fair Trade jest droższa od tradycyjnych. Możemy ją znaleźć w większych kawiarniach czy restauracjach oraz w Internecie.