Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania polegają na celowym redukowaniu masy ciała. Zaburzenia odżywiania mają w większości przypadków podłoże psychiczne. Do najpopularniejszych zaburzeń odżywiania należą bulimia i anoreksja. Bulimia polega na niekontrolowanych napadach objadania się, po których osoba chora zmusza się do wymiotów. Anoreksja zaś polega na stopniowym ograniczaniu przyjmowanych pokarmów, aż do całkowitej redukcji.