Kawa Speciality

Bakalie.com

Kawa Speciality reprezentuje najlepsze z możliwych światowych plonów kawy, lub 3 % globalnej produkcji. Istnieje wiele standardów i wskazówek, które finalnie prowadzą do wyróżnienia najlepszych kaw świata.

Podział kawy specjalisty

W kawowej branży, kawę dzieli się na trzy podstawowe kategorie: łagodna z wysokich upraw, Brazylijska i Robusta. Kawa łagodna z wysokich upraw wymaga najwyższych cen oraz doskonałej jakości. Jest uprawiana na wysokości powyżej 600 metrów, głównie pomiędzy 1200 i 1800 metrów. Mieszanki łagodne uprawiane na dużych wysokościach, po osiągnięciu pełnej dojrzałości są zbierane ręcznie oraz z ogromną starannością i drobiazgowością przetwarzane.

Kawa Brazylijska to zwrot branżowy, mówiący o kawach mniejszej klasy, niekoniecznie pochodzących z Brazylii. Istnieje bardzo wiele doskonałych kaw pochodzących z Brazylii, lecz mówiąc o samej nazwie branżowej, Brazylijską nazywa się kawę o niższej jakości, uprawianą na mniejszych wysokościach, w ogromnych plantacjach i masowych zbiorach.

Trzecią kategorią jest Robusta – nie jest to kawa Speciality, lecz reprezentuje kawę Canephora, wykorzystywaną przez większość instytucjonalnych palarni.

Amerykańskie Stowarzyszenie Kaw Speciality

W celu dopełnienia kategorii handlowych, Amerykańskie Stowarzyszenie Kaw Speciality utworzyło wspólne standardy jakości dla kawy Arabika. Kawa Speciality jest określona Klasą 1, według skali Speciality nadanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Kaw Speciality, nie wykazuje żadnych defektów pierwotnych, maksymalnie 5 defektów wtórnych i nie zawiera żadnych niedojrzałych ziaren ( w próbce 350 gramów produktu).

Dodatkowo, regiony uprawowe, zwykle posiadają swój własny system wskazujący poziom i jakość kawy. Na przykład uprawa kawy w Costa Rica, na wysokościach ponad 1400 metrów, owocuje ściśle twardymi ziarnami kawy o wysokiej gęstości owoców oraz unikalnej i bardzo kosztownej jakości.

Autor: Redakcja Bakalie.com