Nie lecz, zapobiegaj! Nowotwór? To nie musi być wyrok.

Bakalie.com

Nowotwór - to wyrok?

Ludzie boją się nowotworów od wieków. Różnego rodzaju odmiany tej choroby pozbawiły życia miliony osób. Dziś medycyna, jak i sposoby skutecznego leczenia nowotworów rozwijają się niemal z godziny na godzinę. Niestety o ile mamy postęp w nauce, o tyle ilość zachorowań również staje się coraz większa. Co może mieć na to wpływ? Powodów może być wiele. Niestety, żyjemy w czasach, gdzie nie tylko środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone, ale i do żywności przedostaje się coraz więcej chemii i sztucznych konserwantów. W konsekwencji dochodzi do produkcji komórek rakotwórczych. Warto jednak wiedzieć nieco więcej chociażby o samych rodzajach nowotworów, by nie tylko skutecznie je leczyć, ale i im zapobiegać.

Nowotwór – co to jest?

Nowotwór inaczej określany jest jako grupa chorób w których komórki organizmu ulegają podziałowi w sposób niekontrolowany przez organizm. Nowopowstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Ma to silny związek z mutacją genów. W wyniku tej mutacji organizm zaczyna niewłaściwie (lub wcale) reagować na sygnały pochodzące z organizmu. W związku z tym w przypadku wielu nowotworów mamy do czynienia z brakiem konkretnych objawów, zwłaszcza we wczesnym stadium choroby.

Przyczyny nowotworów

Do tej pory, mimo licznych badań nie udało się ustalić bezpośredniej przyczyny powstawania nowotworów. Wiadomo, że jeśli w rodzinie zdarzyły się przypadki zachorowania to prawdopodobieństwo dziedziczenia wzrasta. Udowodniono również, że styl życia także może mieć ogromny wpływ (niewłaściwa dieta, przemęczenie, papierosy, alkohol). Często jednak i te czynniki nie muszą mieć wpływu na rozwój choroby.

Diagnostyka nowotworów

W zależności od typu nowotworu należy przejść szereg specjalistycznych badań. Warto pamiętać, że im szybsza diagnoza, tym większe prawdopodobieństwo szybszego, a co za tym idzie skutecznego leczenia. Jeśli chodzi o same badania to w celu wykrycia nowotworu najczęściej przeprowadza się: USG, tomografie komputerową, rezonans magnetyczny, pozytonową tomografie emisyjną PET-CT, mammografie, tomografie emisyjną pojedynczych fotonów SPECT, badanie histopatologiczne, czy badanie cytologiczne.

Rodzaje nowotworów

Przede wszystkim wyróżnia się tu dwie grupy – złośliwe i niezłośliwe. Ta pierwsza grupa oczywiście najbardziej zagraża życiu. Oprócz tego nowotwory dzielone są na poszczególne podgrupy.

Raki – wywodzą się z tkanek nabłonkowych, które wyścielają układ pokarmowy, oddechowy, jak i moczowo – płciowy. Najczęściej choroba dotyka dorosłych. W przypadku mężczyzn może to być np. prostaty, a u kobiet rak szyjki macicy. Początkowo rak często przybiera formę guza, w większości przypadków natomiast dochodzi do przerzutów. Leczenie tej odmiany nowotworu musi być agresywne, czego skutkiem ubocznym jest wycieńczenie organizmu, jednak tylko w ten sposób można usunąć komórki rakowe.

Mięsaki – wywodzą się z tkanek miękkich i występują dużo rzadziej, niż raki. Poprzez rozwój w głębokich tkankach narządów są trudne do wykrycia i często ujawniają się dopiero w postaci dużego guza. Niestety ta grupa nowotworów rozwija się szybko, dochodzi do przerzutów, często mnogich.

Chłoniaki – rozwijają się w układzie chłonnym, często występują u osób młodych. Zazwyczaj pierwszym objawem są powiększone węzły chłonne. Im bardziej miejscowo ograniczony jest rozwój choroby, tym prawdopodobieństwo skutecznego wyleczenia jest większe.

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego – do tej grupy zalicza się przede wszystkim guzy mózgu, gdzie do tych najtrudniejszych do wyleczenia zalicza się np. glejaki. Niektóre typy tych nowotworów są całkowicie wyleczalne.

Czerniak – zaliczany do grupy nowotworów złośliwych, najczęściej atakujących skórę. W przypadku tego typu nowotworu często dochodzi do mnogich przerzutów w różnych narządach. W tym wypadku warto zadbać o profilaktykę, która polega na usuwaniu zmian barwnikowych skóry w miejscach narażonych na codzienne otarcia.

Niepokojące statystyki

Na raka choruje ok. 8 milionów ludzi rocznie. W Polsce na raka umiera 100 tysięcy osób rocznie, z czego aż 94 tysiące pacjentów zabija rak złośliwy. W naszym kraju największy procent stanowią mieszkańcy województwa Mazowieckiego. W 2016 roku liczba chorych zwiększyła się do 180,3 tys. Jeszcze w 2014 roku na nowotwory zapadało w Polsce 159,2 tysięcy osób. Niestety sama zachorowalność to jedno, a liczba zgonów to kolejna dramatyczna kwestia.  Już w 2005 roku przekroczyła ona 90 tysięcy, a w 2014 roku zwiększyła się do 95,6 tysięcy. Porównując te statystyki można stwierdzić, że suma populacji chorującej na raka jest wielka jak dwa duże miasta w Polsce. Na świecie najczęstszą odmianą nowotworu jest rak płuc. Niestety dramatycznie rośnie również liczba coraz młodszych pacjentów.

Leczenie

Podobnie jak diagnostyka, tak i leczenie jest zróżnicowane w zależności od typu nowotworu. Zazwyczaj jest to jednak radioterapia, chemioterapia, leczenie chirurgiczne, hormonoterapia, terapia biologiczna. Może być to również leczenie skojarzone, psychoonkologia, czy  dietoterapia.

Autor: Redakcja Bakalie.com

Przepisy