Kupujmy kawę Fairtrade

Bakalie.com

Fairtrade International to stowarzyszenie organizacji sprawiedliwego handlu w krajach na całym świecie, które poświadcza, że różnorodne produkty, od kawy poprzez herbatę, banany, bawełnę i inne towary, zostały wyprodukowane zgodnie ze standardami Fairtrade, czyli przy równomiernym rozłożeniu zysków między wszystkich producentów. Fairtrade, gwarantuje cenę, która wystarcza na pokrycie kosztów produkcji i zabezpiecza rolników przed konsekwencjami spadku cen rynkowych poniżej poziomu opłacalności.

Co to jest kawa Fairtrade?

Kiedyś produkcja kawy była nierozerwalnie związana z ekspansją kolonialną i niewolnictwem. Obecnie kawę uprawia się w ponad 70 państwach na świecie, głównie w Brazylii, Wietnamie, Kolumbii i Indonezji. W wielu krajach stanowi bardzo ważny element gospodarki, na przykład w Ugandzie uprawą kawy zajmuje się pół miliona drobnych producentów, a jej produkcja stanowi główne źródło dochodów dla około 2,5 miliona mieszkańców.
Fairtrade powstało w odpowiedzi na problemy meksykańskich producentów, które pojawiły się po spadku światowych cen kawy, pod koniec lat osiemdziesiątych. Celem tej organizacji jest ochrona praw i poziomu cen dla producentów oraz dbałość o środowisko naturalne. To strategia zrównoważonego rozwoju, której celem jest sprawiedliwy podział zysków dla wszystkich podmiotów produkcji, głównie poprzez wspieranie najniższego stopnia, czyli w przypadku kawy, plantatorów i ich pracowników. Tworzone są możliwości gospodarcze i społeczne dla drobnych rolników i rzemieślników w krajach rozwijających się. Większa liczba klientów jest dostępna dla ich produktów, a oferty o wiele szersze i bardziej atrakcyjne. W zamian producenci muszą przestrzegać wszystkich norm określonych przez Fairtrade International. Organizacje producentów kawy posiadające certyfikaty otrzymują co najmniej minimalną cenę, pokrywającą koszty produkcji i zabezpieczenie w przypadku, gdy rynkowe ceny spadną poniżej zrównoważonego poziomu. Dostają także dodatki na niezbędne inwestycje. Fairtrade propaguje równiejszy podział zysków dla wszystkich szczebli produkcyjnych, dzięki czemu wspiera najniższy stopień produkcji produktów, czyli w przypadku kawy, plantatorów i ich pracowników. Wybierając kawę Fairtrade, przyczyniamy się do podniesienia jakości ich życia. Najczęściej stosowaną certyfikacją sprawiedliwego handlu jest FLO International, międzynarodowy znak certyfikacji Fairtrade, używany w Europie, Afryce, Azji, Australii i Nowej Zelandii.

Jak działa Fairtrade W Polsce?

W 2009 r. została utworzona nieformalna „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” przez kilkanaście niedużych firm i organizacje pozarządowe, między innymi przez Polską Akcję Humanitarną i Polską Zieloną Sieć.

Oficjalnie od 15.01.2016 r. działa w Polsce Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, która ma status organizacji pożytku publicznego. Od kwietnia 2015 roku Fundacja reprezentuje w Polsce Fairtrade International. Obecnie zajmuje się rozwojem rynku Fairtrade w naszym kraju i wspiera marketing produktów z tym znakiem. Jako wyłączny przedstawiciel Fairtrade Pomaga w zawieraniu umów licencyjnych na użycie znaku Fairtrade.

Dziś sprzedaż kawy ze znakiem Fairtrade to 70% sprzedaży wszystkich produktów Fairtrade w Polsce. Jest dostępna w większości sklepów z żywnością ekologiczną, gdzie możemy kupić różne gatunki kawy Fairtrade, w tym często także z certyfikatem ekologicznym. Dostaniemy ją także w supermarketach takich jak:

  • Lidl,
  • Auchan,
  • Tesco,
  • Alma,
  • Marks & Spencer,
  • Sklepy Organic Farma Zdrowia.

 

Kawę z certyfikatem Fairtrade można również kupić w ponad 1400 punktach „Stop Cafe” na stacjach PKN Orlen.

 

W naszym kraju działania zmierzające do promocji ruchu Sprawiedliwego Handlu są niestety rozproszone. Najczęściej realizują je podmioty, które można zaliczyć do sektora przedsiębiorczości społecznej. Z jednej strony budują solidarność z krajami Południa, a z drugiej zajmują się handlem, tworząc pomost między sektorem społecznym a biznesem. Promują firmy, które mają w ofercie produkty z certyfikatem.

Jednocześnie ujawniają łamanie praw pracowniczych i praw człowieka przez producentów i pośredników i starają się wywierać nacisk na politykę międzynarodową w kwestii sytuacji producentów z krajów rozwijających się. Mają także wiele zasług w zakresie edukacji konsumentów w Polsce.

 

Dołączmy do społeczności sprawiedliwych

Zachęcamy, aby przy zakupie kawy, zwracać uwagę na jej pochodzenie i oznakowanie. Nabywając produkt z certyfikatem Fairtrade przyczynimy się do niwelowania nierówności w stosunkach handlowych na świecie i poprawienia sytuacji pracowników z innych państw świata. Stańmy się świadomymi klientami, odpowiedzialnymi za sprawiedliwość i ekologię, aby godność, zdrowie pracowników i stan środowiska, w jakim wykonują swoją pracę, były chronione i szanowane.

 

Autor: Redakcja Bakalie.com