Fair trade - czym jest i dlaczego warto je znać

Bakalie.com

Fair trade- co to takiego?

Fair trade to nie nazwa kawy lecz określenie odnoszące się bezpośrednio do sposobu handlu. Inna nazwa to Sprawiedliwy Handel- według swoich założeń weryfikuje etapy produkcji danego surowca oraz sposobu jego sprzedaży. System ten posiada swoje standardy, które są różne, w zależności od danego produktu. Głównymi beneficjentami programu są rolnicy pochodzący z krajów rozwijających się. Przedsiębiorcy, którzy chcą od nich kupić towar, zobligowani są do przestrzegania określonych progów cenowych oraz zawierania umów, których warunki są ściśle kontrolowane.

Poniżej przedstawimy poszczególne standardy Fair trade:

CENA MINIMALNA

Może różnić się w zależności od rejonu, w którym produkowany jest dany surowiec
Jest ceną stałą, która nie zależy w żaden sposób od uwarunkowania gospodarki w danym momencie sprzedaży
Jest tak ustalana, aby rolnik mógł pokryć koszty produkcji oraz zarobił na wyprodukowanym towarze i mógł opłacić swoich pracowników

PREMIA NA RZECZ LUDNOŚCI LOKALNEJ

Stanowi nieodłączną część ceny, którą musi uiścić kupujący
Jest ona wpłacana do specjalnych spółdzielni, jest wysokość jest ściśle uzależniona od ilości sprzedanego produktu
W swym podstawowym założeniu ma za zadanie wzmocnienie pozycji małych producentów
Wpływające premie są wykorzystywane na cele służące całej społeczności- budowę szpitali, szkół.

WARUNKI SOCJALNE

Zakaz pracy przymusowej
Ochrona praw kobiet- panie za swoją pracę muszą otrzymywać takie samo wynagrodzenie jak mężczyźni
Duży nacisk kładziony jest na higienę oraz bezpieczeństwo pracy.

Jak nabywana jest licencja i certyfikaty Fair trade?

Certyfikacja produktów musi odbywać się na każdym etapie- od rolnika aż po ostatecznego sprzedawcę. Wszystko po to, aby klient miał pewność, że dany produkt w 100% pochodzi ze Sprawiedliwego Handlu. Certyfikaty są wydawane zarówno producentom, jak i przetwórcom.

A jak jest z licencją? Przyznawana jest danym producentom na konkretny produkt, nie na cały asortyment dostępny pod danym logo. Aby takową licencję otrzymać należy podpisać specjalny kontrakt z Inicjatywą Licencjonującą lub bezpośrednio z Fairtrade International. Nabycie licencji wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów – nie może ona przekraczać 2 % wartości sprzedaży.

Jak fair trade wpływa na rolników i ich pracowników?

Według danych z 2012 roku w systemie zarejestrowało się blisko 1, 25 miliona osób, z czego aż 1, 7 miliona stanowili drobni rolnicy. Połowa z nich pochodzi z Ameryki Łacińskiej. W niezwykle efektywny sposób wykorzystywane są również premie. Ponad połowa wędruje na poprawę jakości oraz efektywności produkcji. Jednym z głównych sukcesów programu Fair trade jest stałe monitorowanie warunków pracy dzieci. Pilotaż w główniej mierze objął Ghanę, Kenię, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Burkinę Faso.

Podmioty Fair trade

Faitrade International działa na zasadach stowarzyszenia non profit. W chwili obecnej zrzesza ponad 20 organizacji krajowych. Każde z państw członkowskich może wydawać licencję zezwalającą na używanie znaku na konkretnych produktach. Ich działalność opiera się również na wspieraniu rozwoju nowych produktów oraz sposobem ich rozprowadzania.

Kawa fair trade

Kawa jest jednym z najbardziej popularnych napojów na całym świecie. Każdy z nas zna jej aromat i cudowny, głęboki smak. Blisko 80 % producentów stanowią rolnicy – szacuje się, że liczba ta wynosi nawet 25 milionów. Niestety większa część producentów zmaga się z ogromnym problemem- za swoją ciężką pracę otrzymują bardzo niskie wynagrodzenie, które niejednokrotnie nie pokrywa kosztów produkcji oraz wypłat najętych pracowników.

Produkcja kawy jest niezmiernie ciężka- uzależniona jest bowiem od warunków pogodowych w danym rejonie, występowania ewentualnych szkodników. Światowy rynek kawy jest niestabilny. Ceny kawy wahają się od bardzo wysokich, po bardzo niskie co jest utrapieniem plantatorów. Brak możliwości prognozowania przychodu wiąże się z tym, że rolnik nie może w spokoju zaplanować dokładnie budżetu, w tym nakładu na przyszłe nasadzenia.

Może nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że rolnik sprzedający kawę w większości przypadków nie ma pojęcia, gdzie docelowo trafi jego produkt i jaką osiągnie cenę. I w odpowiedzi na taką właśnie sytuację pojawiło się Fairtrade. System gwarantuje bowiem minimalną cenę za kawę, która jest niezbędna do pokrycia kosztów produkcji oraz opłacenia pracowników. Szacuje się, że na przełomie lat 2013-2014 producenci kawy otrzymali premie w wysokości 38,6 miliona funtów. Kwota ta została przeznaczona na ulepszanie gospodarstw oraz projekty, które miały za zadanie polepszyć ogólną sytuację bytową społeczności lokalnej.

Na chwilę obecną w systemie działa 445 organizacji, mających pod swoją opieką 812 tysięcy rolników. Uprawiają oni kawę na obszarze 1,1 miliona hektarów i wytwarzają tym samym 549 400 ton surowca.

Duża część handlu produktami z logo Fairtrade ma miejsce w kawiarniach czy dobrych restauracjach. Niezwykle rzadko jednak zdarza się, aby dana kawiarnia w swoim asortymencie miała jedynie produkty Fairtrade.

Autor: Redakcja Bakalie.com