Etiopskie farmy kawy uwielbiane przez ptaki

Bakalie.com

Nowe badania wykazały, że w zacienionych plantacjach kawy w Etiopii, gdzie kawa uprawiana jest od co najmniej tysiąca lat, mieszka o wiele więcej gatunków leśnych ptaków, niż na jakichkolwiek innych plantacjach kawy na świecie.


Co ptaki mają wspólnego z kawą w Etiopii ?

Badania wykazują, że to właśnie tradycyjne praktyki upraw stosowane na tych terenach, wspierają lokalną bioróżnorodność leśną, zdecydowanie mocniej niż na innych farmach kawy na świecie.

W Etiopii, kawa jest tradycyjnie uprawiana na plantacjach zacienionych przez naturalnie występujące gatunki drzew. Mieszka tam 2,5 razy więcej ptaków niż na górskich terenach leśnych położonych w pobliżu.

Okazuje się, że gatunki ptaków, występujące na Etiopskich farmach kawy, są unikalne i niezwykle wybredne jeśli chodzi o miejsce swojego pobytu. Prawdopodobnie wybierają to miejsce, ze względu na cień zapewniony przez leśne drzewa. Farmerzy kawy z Etiopii, w przeciwieństwie do swoich sąsiadów, zrezygnowali z wykorzystywania egzotycznych gatunków roślin, jako towarzystwa kawy. Postawili, na naturalnie występujące drzewa, które równocześnie stały się azylem ptaków.

Jedyna w swoim rodzaju

Etiopia jest krajem nie tylko odosobnionym ale i biednym, zatem farmerzy są pod stałym naciskiem by uprawę kawy przenieść także na tereny w pełnym słońcu. Niestety niesie to za sobą wiele zmian. Owszem, uprawa kawy w pełnym słońcu zmniejsza ryzyko chorób grzybiczych i zwiększa ilość ziaren, jednak ich jakość jest gorsza a dzika przyroda podlega degradacji. Dlatego też, pomimo upływu lat, Etiopskie uprawy kawy, pozostają niezmienne i tak niezwykłe w swej odmienności.

 

 Autor: Redakcja Bakalie.com

Przepisy