Wykorzystywanie kiszonki kukurydzy

Bakalie.com

Uprawa kukurydzy na kiszonkę, z perspektywy technologii znacznie się wyróżnia ze względu na odpowiedni wybór odmian, dojrzałość zbieranych liści, gęstość siewu, konserwację czy też same metody zbioru. Kiszonka z kukurydzy, wykorzystywana jest do produkcji biogazu, czyli staje się surowcem w biogazowniach. Jest także pokarmem dla bydła. Jej produkcja wykonywana jest dwubiegunowo, z naciskiem zarówno na jakość, jak i na ilość. Kiedy jest duże zapotrzebowanie na ten rodzaj kukurydzy, trzeba zastosować tradycyjną kiszonkę, która jest bardzo gęsto siana i należy do odmiany późnej. Siew tego typu kukurydzy, powinien być dokonywany najwcześniej jak to tylko możliwe, a najbardziej optymalnym czasem jest I bądź II dekada maja. Kiedy siew będzie późniejszy, przyczyni się to znacznie, do obniżki plonu. Przy uprawie kukurydzy na kiszonkę, niezbędne jest wybranie znacznie większego obszaru sadzenia roślin, w porównaniu do uprawy na CCM. Najodpowiedniejsza szerokość między żerdzi to przekrój między 0,7-0,8 m, a jego głębokość w glebach zwięzłych, powinna mieć do 5 cm, w glebach lżejszych prawie 8 cm. Zbiory kukurydzy na kiszonkę, powinny być dokonywane, przy uzyskaniu odpowiedniej dojrzałości, mianowicie od woskowo-mlecznej, po ciastowatą.

Wysokoenergetyczna kiszonka, uzyskiwana jest dzięki odpowiednio wczesnych i średnio-wczesnych odmianach. Odmiany te, powinny być siane dosyć rzadko, a do tego powinny być jak najpóźniej zbierane. Kiedy uzyskiwane są stosunkowo mniejsze plony, zwykle mają bardzo dużo wartości energetycznych, przez co stają się doskonałą pożywką dla bydła. Podnosi to znacznie poziom produkcji mleka i mięsa, bez dokarmiania zwierząt dodatkowymi paszami. Kukurydzę na kiszonkę, można uprawiać jeszcze raz na tym samym miejscu, jeżeli zejdą ozime poplony. Główna wartość paszy, zawarta w kukurydzy uprawianej na kiszonkę, ma największe właściwości odżywcze w kolbach, bo aż 70% -jeżeli chodzi o wykarmianie bydła, wartość  wzrasta do 90% przy karmieniu trzody chlewnej. Im bardziej kukurydza jest dojrzała, jej wartość wzrasta, a odpowiedni termin zbioru, decyduje o jej strukturze i wartości odżywczej.


Autor: Redakcja Bakalie.com