Kukurydza - choroby i zagrożenia upraw

Bakalie.com

Choroby kukurydzy i zagrożenia uprawy

Do jednych, z najbardziej dotkliwych chorób kukurydzy, zalicza się choroby wywołane grzybami, zaś do najgroźniejszych należą: drobna plamistość na liściach kukurydzy, fuzarioza kolb, choroba szalonych wiech, rdza kukurydziana, żółta plamistość kukurydzy i jej liści, zgorzel podstawy łodygi, zgorzel korzeni, zgorzel siewek, głownia kukurydzy. Bakterie, także są przyczyną licznych zachorowań złotej kolby, a do chorób wywołanych bakteriami należą: więdnięcie naczyniowe kukurydzy, srogo, bakteryjne gnicie łodygi, więdnięcie naczyniowe łodygi, zaraza liści, oraz bakteryjna plamistość samej kukurydzy. Kukurydza jest także atakowana przez wirusy, które w znacznym stopniu rozpowszechniają owady. Wtedy dochodzi do zakażenia i wywoływania m.in. takich chorób jak: smugowa mozaika kukurydzy, żółta karłowatość jęczmienia na kukurydzy, czy też mozaika kukurydzy.

Choroby te można starać się powstrzymywać, poprzez prawidłowe i odpowiednie stosowanie zbilansowanego nawożenia, izolacji przestrzennej, stosowanie płodozmianu, oraz wczesnego siewu. Równie ważnym elementem jest użytkowanie odpowiedniego materiału siewnego, a także likwidowanie korzeni z chwastami , rozdrabnianie resztek pożniwnych, oraz szkodników.

Poniżej znajdują się opisy, poniektórych chorób kukurydzy.


SMUGOWATA MOZAIKA PSZENICY NA KUKURYDZY – jest to choroba, którą kukurydza jest zarażana, poprzez zakażenia mechaniczne, ale także przez szpeciela Aceria tosichella. W wyniku zachorowania, na liściach pojawia się mozaika przypominająca połączenie kolorów żółtego z zielonym. Najczęściej narażona jest kukurydza, której uprawa odbywa się nieopodal pszenicy.

ZGORZEL KORZENI I ZGORZEL PODSTAWY ŁODYGI – nazywana fuzarią łodyg, jest to choroba grzybicza, należąca do odmiany Fusarium. Jej przyczyną są grzyby, które produkują miko toksyny. Grzyb, atakuje w czasie ciepłoty i wilgoci, doprowadzając do licznych strat. Zarodniki tejże infekcji, mają swoje podłoże w glebie a czasem również na pozostałościach pożniwnych. Przenoszone są przez wodę i wiatr. Do pierwszych symptomów należy zasychająca blaszka liści, rozkład tkanek łodygi wewnętrznej, który spowodowany jest rozwijającym się grzybem. Niestety efektem tego jest fakt, że rośliny nie mogą się dobrze utrzymywać i łamią się. Łodyga zmienia swą barwę na odcień czerwieni lub jasnego pomarańczu, zaś kolby kukurydzy zaczynają wcześniej dojrzewać i opadać ku dołowi.

MOZAIKA KUKURYDZY – to mieszanka wirusa karłowej mozaiki i mozaiki trzciny cukrowej. Wirusy te przenoszone są najczęściej przez mszyce. Przez ten rodzaj wirusów, dochodzi do nagłego wstrzymania wzrostu liści. Mozaikę kukurydzy można rozpoznać, robiąc odpowiednie testy.

CHOROBA SZALONYCH WIECH – to choroba wywoływana przez Sclerophthora makrospora, czyli organizm grzybo -podobny. Choroba przenoszona jest poprzez materiał siewny, resztki pożniwne i dzikie trawy. Przyczynia się do zniekształcenia wiech, które tworzą owal. Kolby przestają tworzyć ziarna, mają przerośnięte tkanki, a przez ich ciężar rośliny zaczynają się pochylać, liście są wąskie i poskręcane.

BAKTERYJNE GNICIE ŁODYGI KUKURYDZY – na zainfekowanych kukurydzach, można zaobserwować zmiany zaczynające się od samego dołu, aż po wierzchołek rośliny. Choroba, która zmienia kukurydzę w suchą masę włókien, przez co traci swój kolor, przyczynia się również do zamierania roślin.

DROBNA PLAMISTOŚĆ KUKURYDZY czyli ANTRAKTOZA KUKURYDZY – choroba przenoszona przez pożniwne resztki kukurydzy - jest nią odmiana grzyba Aureobasidium Zeae. Najbardziej jest nią zagrożona kukurydza w okresie deszczowym, choroba wywołuje bowiem plamy na liściach, które z czasem powiększają się, a zdarza się, że pokrywają całą roślinę, co skutkuje znacznym spadkiem jakości.

GŁOWNIA KUKURYDZY, albo GUZOWATA – to choroba spowodowana grzybem Ustilago Maydis, który wytwarza zarodniki przetrwalnikowe, przyczyniające się do infekcji, która może trwać nawet 3 lata. Choroba zaczyna się od zaatakowania uszkodzonych wcześniej tkanek, np. w wyniku nawozu, czy pogody. Często dotyka młode rośliny. Najczęściej przenosi się przy pomocy m.in. resztek pożniwnych i gleby. Uwydatnia się pomarszczonymi guzkami na kolbach, blaszkach liści, łodygach, a czasem nawet i korzeniach, przez co wyrastają one ponad ziemię. Często przyczynia się do zamierania kolb. Choroba jest bardzo dokuczliwa. Kiedy zainfekuje, należy ją zwalczać zaprawionym siewnym materiałem, jednak kiedy zacznie pojawiać się na polu, trzeba natychmiast chore fragmenty zebrać i zniszczyć, zaś na pozostałościach nie uprawiać kukurydzy przez okres co najmniej 4 lat.

GŁOWNIA PYLĄCA KUKURYDZY – choroba ta rozwija się już w fazie kiełkowania kukurydzy, a dokładniej w samym stożku wzrostu. Wywoływana jest przez odmianę grzyba Sphacelotheca Reiliana, będącym w materiale siewnym i glebie. Zarodniki grzyba mogą przetrwać w glebie do 10 lat. Zainfekowana kukurydza, jest niska, ma kolor bladozielony, a same kolby, przeistaczają się w ciemnobrunatną masę. Choroba ta przyczynia się do utraty plonu. Przed samym wysianiem kukurydzy, można zastosować na jej nasiona zaprawę, tiuramem i karobsyną, które przyczyniają się do zaniku zachorowalności na tą chorobę.

FUZARIOZA KOLB –  to silna infekcja grzybiczna należąca do rodzaju Fusarium, powstająca w wyniku wcześniejszych uszkodzeń roślin, ale także przez zarodniki mieszkające w glebie i resztki pożniwne kukurydzy. Ciepła i wilgotna pogoda, jest idealną pożywką dla tego rodzaju grzyba, przyczynia się również do zakażenia mikotoksynami.

RDZA KUKURYDZY – objawem zainfekowanie grzybem Puccinia Sorghi są rdzawe plamy, pojawiające się na liściach, mogą się również przenieść
na liście okrywowe i łodygi. Z końcem sezonu wegetacyjnego, plamy ulegają zmianie koloru, jest on prawie czarny, często prowadząc do zamierania kukurydzy.

ZGORZEL SIEWEK – to grzyb z rodzaju Fusarium i Phytium, wnikający przez korzeń rośliny, albo podstawę łodygi, w ostateczności prowadzący do obumierania. Choroba najbardziej rozwija się w okresie deszczowych i chłodnych dni wiosny, ale także rozwija się przez zbyt wczesny siew ziarna, przy nieodpowiedniej temperaturze gleby.

ŻÓŁTA PLAMISTOŚĆ LIŚCI KUKURYDZY – choroba rozwijająca się w okresie deszczu i ciepła, przenoszona zazwyczaj przez szkodniki, wiatr i resztki pożniwne kukurydzy. Na roślinie pojawiają się w początkowej fazie plamy o zabarwieniu szarobrunatnym, z obwódką czerwonobrunatną. Choroba przyczynia się do zasychania rośliny, gorzej również są wypełniane ziarna w kolbie. Prowadzi do spadku plonu.

ŻÓŁTA KARŁOWATOŚĆ JĘCZMIENIA NA KUKURYDZY – choroba przenoszona przez mszyce. Objawy choroby, można zaobserwować na brzegach liści, które nabierają odcienia czerwonego, czasem również może się pojawić bezobjawowo.

BAKTERYJNE GNICIE ŁODYGI I BAKTERYJNA PLAMISTOŚĆ KUKURYDZY - to bakteria zwana Pantoea Ananatis przyczynia się do wywołania choroby. Bakteria przejawia się w postaci plamek na blaszkach kukurydzy, ale także w formie karłowatości i pękania kukurydzy. Kolby kukurydzy zainfekowanie chorobowo, stają się niedorozwinięte.

ZAPRAWY NASIENNE – do walki z większością chorób, które dotykają kukurydzę, powinno się stosować odpowiednie zaprawy nasienne.

ZARAZA LIŚCI I WIĘDNIĘCIE NACZYNIOWE KUKURYDZY I SORGA – to bakteria zwana Pantoea Agglomerans, przyczynia się do wywoływania choroby. Pojawia się na liściach w kolorze jasnożółtym, pod postacią nieregularnych plam.


Autor: Redakcja Bakalie.com